3D Diz Protezi


Total diz protezi, diz ekleminde ileri derecede eklem dejenerasyonu ve kıkırdak hasarı bulunan hastalarda ağrıyı ve fonksiyonel seviyeyi memnuniyet verici seviyelere getirebilmektedir. Son evreye gelmiş diz kireçlenmesi hastalığının tedavisinde uygulanan diz protezi aslında dejenere olmuş, hareket kabiliyeti azalmış ve eğrilik gelişmiş diz eklem yüzeylerine yerleştirilen bir çift yapay eklem cihazından oluşmaktadır.3D bilgisayar destekli cerrahi planlama ve 3D yazıcılarla üretilen hastaya özel cerrahi kılavuzlar kullanılarak yapılan diz protezi ameliyatlarında yapay eklemler hastanın vücuduna cerrahi plana birebir sadık kalınarak uygulanabilmektedir. Bunun sonucunda diz kireçlenmesi hastalığının diz protezi ameliyatı ile tedavisinde başarı şansı artmakta ve protezlerin daha uzun ömürlü olma şansı yükselmektedir. 3D bilgisayar destekli cerrahi planlama özellikle ileri seviyede bacak eğriliği bulunan veya eklem anatomisi ileri derecede bozuk olan hastalarda ek yarar sağlayabilecek özel bir uygulamadır. 
Bu uygulama ile bilgisayar destekli tasarım yazılımı (CAD) kullanılarak hastanın kemik haritası üzerinde protezin ebat ve yerleşimi ile ilgili sanal uyarlamalar (simülsayon) yapılır. İdeal uyarlama üzerinde karar kılınınca CAD yazılımında hastaya özel ve uyarlamaya sadık cerrahi kılavuzlar tasarlanır. Hastaya özel kılavuzlar 3 boyutlu yazıcılarda basılarak üretilir. Ameliyatta hastaya özel cerrahi kılavuzların yönlendirmesi altında kemikler protez uygulamaya hazır hale getirilir. Kemikler protezin uygulanmasına hazır hale geldikten sonra hastaya özel cerrahi kılavuzların görevi biter. Ardından standart yöntemlerle protez kemiklere uygulanarak ameliyat sonlandırılır. 
3D bilgisayar destekli cerrahi uygulaması sayesinde ameliyat esnasında karşılaşılması halinde teknik zorluk yaşatabilecek sorunlar önceden ön görülebilir ve buna uygun hazırlık ve planlama yapılabilir.  Ek olarak hasta için özel üretilen cerrahi kılavuzlar sayesinde yapılan plana yüksek oranda uyacak şekilde ameliyat gerçekleştirilir. Bu suretle diz eklemi anatomisi ilieri dercede bozulmuş olan hastalarda diz protezi ameliyatından daha iyi sonuç alınabilmesine imkan tanıyan bir uygulamadır.
İletişim Formu

Adres

Görüntüle

+90 850 885 03 29

Hemen Ara

iletisim@drcangemalmaz.com

Mail Gönder