Revizyon Artoplasti


 Eklem protezi ameliyatı, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı kontrol altına alınamayan eklem ağrısı nedeniyle günlük aktivitelerini dahi yerine getiremeyen kişilere daha konforlu bir yaşam sunmak amacıyla yapılır. Ancak, zamanla gelişebilecek sorunlar sebebiyle protezin yenilenmesi gerekebilir. İlk protez ameliyatında yerleştirilen yapay eklem (protez) parçalarının bazı kısımlarının veya tamamının değiştirilmesi operasyonuna "Revizyon Protez Ameliyatı" denilmektedir. Revizyon cerrahisi mekanik ve enfektif iki temel sorunu çözmek için yapılır. Enfektif nedenler basitçe protezin enfeksiyon kapmasıdır. Protezin kemiğe tutulumunun bozulması (gevşemesi), metal ve/veya plastik parçaların aşınması, tekrarlayan çıkık olması gibi durumlarda mekanik nedenlerden söz ederiz.


Enfeksiyon tüm cerrahi işlemlerde oluşabilecek potansiyel bir komplikasyondur. Protez enfeksiyonu ise bakterilerin protez parçaları ve/veya çevresindeki kemiğe yapışmasıdır. Ortaya çıktığı zamana göre "Erken" veya "Geç" dönem olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma tedavinin programlanması için gereklidir. Erken dönem enfeksiyonlarda çoğunlukla ameliyat sahasının tekrar açılarak özel sıvılarla yıkanması ve kemiğe zarar vermeden değişimi mümkün olan protez aksamlarının değişimi yapılır. Bu işlem sırasında protez çevresinden alınan mikrobik örnekler sonraki dönemde uygulanacak antibiyotik tedavisini belirlemek için kullanılır. Operasyon sonrası antibiyotik tedavisi programlanıp etkin şekilde sürdürülür.Geç dönem enfeksiyonlarda yapay eklemin kemiğe oturduğu yerlerin içinde ve hatta kemiğin içinde dahi enfeksiyöz etken mevcuttur. Bu nedenle çoğunlukla tüm yapay eklem parçalarının çıkarılması ve enfekte kemik kısımlarının kazınarak çıkarılması gerekir. Ancak, ameliyat sırasında çıplak gözle sağlam kemik ile enfekte kemik arasında ayrım yapmak genellikle mümkün olmaz. Bu nedenle kemikteki enfeksiyonun tamamen temizlenebilmesi amacıyla antibiyotik karıştırılmış kemik çimentosundan üretilen geçici protezlerin takılması gerekli görülebilir. Bu suretle antibiyotik emdirilmiş geçici protezlerlerden salınan yoğun antibiyotik, kemikte kalan son bakterilerin temzilenmesini sağlar ki, bu surecin ardından da yeni bir ameliyat ile yeni kalıcı protezler takılabilir. 


Özellikle beklenenden önce geliştiği durumlarda, protez gevşeme ve aşınması  çoğunlukla ilk yerleştirilen protezin üretim teknolojisiyle veya cerrah tarafından uygulanan cerrahi teknikle ilgilidir. Gevşeme sonucu ortaya çıkan mikro hareketler ve biyolojik olaylar ağrıya ve kemikte aşınmaya neden olur. Kemik aşınması ve kaybı belli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman protezler kemiğe artık tutunamaz ve buna bağlı hem ağrı, hem de kemik aşınma süreci hızlanarak artar. Gevşeme ve aşınma nedeniyle yapılacak cerrahi işlemde çoğunlukla tüm yapay eklem parçaları değiştirilir. Kemik kaybının şiddetli olduğu durumlarda revizyon protezi kemiğe yeterli sabitlemek için ek implantlar ve kemik greftleri (yama) gerekebilir.


Tekrarlayan çıkık nedeniyle revizyon cerrahisi protez uygulaması, özellikle kalça ekleminin protez ameliyatları sonrasında daha sık karşılaşılan bir durumdur. Kalça protezinin işlevsel olması için top şeklindeki başın yuvanın içinde hareket ediyor olması gerekir. Bazı özel pozisyonlar ya da hareketlerle bu ilişki bozuluyor ise kalça çıkığından bahsedilir. Tekrarlayan çıkıklar sıklıkla ilk ameliyatta protez parçalarının uygun ahenkte çalışacak şekilde kemiğe takılamaması sonucunda gelişir. Tekrarlayan çıkık durumlarında protezlerin kemik içinde pozisyonlarını düzeltmek ya da çıkık önleyici özel implantlarla  revizyon cerrahisi gerekebilir.

Protez çevresinde çoğunlukla travma sonucu oluşan kemik kırıklarına periprostetik kırık denilmektedir. Protezin kemik ile ilşkisi bozulmamışsa protez değiştirilmeden kemik tespit yöntemleri (plak, vida, tel vb.) uygulanır eğer ilişki bozulmuş ise revizyon protez ameliyatı gerekli olabilir.


Revizyon kalça protezi ameliyatı gerekliliğine hastaya özel birçok faktör göz önünde bulundurularak  karar verilir. Burada da amaç ilk yapılan protez ameliyatında olduğu gibi ağrıyı azaltarak hastaya yaşamsal işlev kazandırmaktır. Ancak, revizyon protez ameliyatlarının ilk protez ameliyatlarına göre teknik açıdan çok daha karmaşık, uzun ve büyük ameliyatlar olduğu unutulmamalıdır.


Revizyon kalça protezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın.


Bilgi Al


İletişim Formu

Adres

Görüntüle

+90 544 405 29 01

Hemen Ara

iletisim@drcangemalmaz.com

Mail Gönder