Revizyon Artoplasti

NEDİR?


Eklem protezi ameliyatı, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı kontrol altına alınamayan eklem ağrısı nedeniyle günlük aktivitelerini dahi yerine getiremeyen kişilere daha konforlu bir yaşam sunmak amacıyla yapılır. Ancak zamanla gelişebilecek sorunlar sonucunu protezin yenilenmesi gerekebilir. İlk protez ameliyatında yerleştirilen yapay eklemin (protez) bazı kısımlarının veya tamamının değiştirilmesi prosedürüne "Revizyon Protez Ameliyatı" veya "Revizyon Artroplasti Ameliyatı" denilmektedir.HANGİ DURUMLARDA REVİZYON İHTİYACI DUYARIZ?


Revizyon cerrahisi mekanik ve enfektif iki temel sorun sonucu yapılır. Enfektif nedenler basitçe protezin mikrobik enfeksiyon kapmasıdır. Protez ile kemiğin tutulumunun bozulması (gevşemesi), metal ve/veya plastik parçaların aşınması, tekrarlayan çıkık olması gibi durumlarda mekanik nedenlerden söz ederiz.


Enfeksiyon nedeniyle revizyon cerrahisi: 


Enfeksiyon tüm cerrahi işlemlerde oluşabilecek potansiyel bir komplikasyondur. Protez enfeksiyonu ise bakterilerin protez parçaları ve/veya çevresindeki kemiğe yapışmasıdır. Ortaya çıktığı zamana göre Erken dönem ve Geç dönem olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma tedavinin programlanması için önemlidir. 
Erken dönem enfeksiyonlarda çoğunlukla Debridman ve sınırlı kompenent değişimi (baş ve insert) yapılır. Bu işlem esnasında protez çevresinden alınan kültürler sonraki dönemde uygulanacak antibiyotik tedavisini belirlemek için kullanılır. Ayrıca yapay eklem parçaları özel solüsyonlarla yıkanır. Operasyon sonrası antibiyotik tedavisi programlanıp etkin hale gelmesi sağlanır.
Geç dönem enfeksiyonlarda yapay eklem parçalarında ve komşuluğundaki kemikte enfeksiyona neden olan baktertiler çok yoğun miktarda mevcuttur. Bu nedenle çoğunlukla tüm yapay eklem parçalarının değişimini gerektirecek tek ya da iki aşamalı cerrahi işlem uygulanır. 
Tek aşamalı cerrahi işlemde aynı seansta primer protez çıkarılır, komşuluğundaki kemik debride edilir. Yani enfeksiyon nedeniyle oluşan ölü dokular temizlenir. Antibakteriyel solüsyonlarla yıkanıp yeni protez yerleştirilir. Protez çevresinden alınan kültürler sonucu üreyen mikroba göre antibiyotik tedavisi planlanır. Kan değerlerindeki enfeksiyon parametreleri ile takibi sağlanır.
İki aşamalı cerrahi işlemde ise primer protez çıkarıldıktan sonra kemik debridmanı yapılır. Boşluk doldurucu olarak antibiyotikli kemik çimentosundan yapılan geçici protez yerleştirilir. Uygun antibiyotik tedavisi ve kan değerlerinin takibi ile ikinci ameliyatın yapılacağı zaman belirlenir. Genellikle bu süre altı ile sekiz hafta arasında değişmektedir. Uygun koşullar sağlandığında geçici protez çıkartılarak "revizyon protezi" yerleştirilir. Bu operasyon sonrası ortalama üç ay antibiyotik tedavisi gerekebilir.


Gevşeme ve aşınma nedeniyle revizyon cerrahisi:       


Gevşemeye neden olan faktörler ilk yerleştirilen protezin teknolojik durumu ve yapılan tekniğe göre değişkenlik göstermektedir. Bu faktörlere dayalı olarak protezinin kemiğe tutulumunun bozulması gevşeme olarak adlandırılmaktadır. Gevşeme sonucu ortaya çıkan mikro hareketler ağrıya ve kemikte aşınmaya neden olur. Bazı durumlarda proteze ait plastik parçalardan sürtünmeye bağlı ortama yayılan mikro partiküller protez çevresinde birikir ve bunlara karşı bağışıklık sistemi yabancı cisim reaksiyonu geliştirir. Bu reaksiyon protez çevresindeki kemiği de etkiler ve osteoliz denilen kemik erimesine neden olur. Bu kayıp protez ile kemik arasındaki bağlantının gevşemesi ile sonuçlanır. Gevşeme ve aşınma nedeniyle yapılacak cerrahi işlemde çoğunlukla tüm yapay eklem parçaları değiştirilir. Ancak osteoliz gibi durumlarda kemiğin aşırı zayıflaması nedeniyle revizyon protezi sabitlemek için ek implantlar ve kemik greftleri gerekebilir. 


Tekrarlayan çıkık nedeniyle revizyon cerrahisi:   


Protezinin işlevsel olması için tüm parçalarının orjinal eklemde olduğuna benzer şekilde kararlı hareket ediyor olması gerekir. Bazı özel pozisyonlar ya da hareketlerle bu kararlı hareket ilişkisi bozuluyor ise çıkığa şiddetli eğilimden veya eklem çıkığından bahsedilir. Tekrarlayan çıkık durumlarında protez pozisyonlarını değiştirmek ya da çıkık önleyici özel materyaller ile revizyon cerrahisi gerekebilir.


Periprostetik kırık nedeniyle revizyon cerrahisi:   


İmplant çevresinde çoğunlukla travma sonucu oluşan kemik kırıklarına periprostetik kırık denilmektedir. Protezin kemiğe tutulumuna göre ve kırığın geometrisine göre yapılan revizyon cerrahi değişmektedir. Protezin kemik ile ilşkisi bozulmamışsa protez değiştirilmeden kemik tespit yöntemleri (plak, vida, tel vb.) uygulanırken ilişki bozulmuş ise revizyon protezi ile protez değiştirilebilir.

Revizyon protez ameliyatı hastaya özel faktörlerden etkilenmekle birlikte ilk yapılan protez ameliyatı gibi ağrıyı azaltarak işlev kazandırmak amacıyla yapılmaktadır. Ancak prosedürün tamamen farklı olduğu unutulmamalıdır.

İletişim Formu

Adres

Görüntüle

+90 850 885 03 29

Hemen Ara

iletisim@drcangemalmaz.com

Mail Gönder