DİRSEK KIRIKLARININ YANLIŞ KAYNAMASI

DİRSEK KIRIKLARININ YANLIŞ KAYNAMASI

Dirsek kırıkları çocukluk çağında en sık görülen kırıklardan biridir. Bu kırıklar, doğru yöntemle tedavi edilse dahi kemiğin büyümesini sağlayan kıkırdakta gelişen hasar sonucu dirsek deformitesi gelişme riski barındırırlar.

Öte taraftan sağlık hizmetine ulaşımın zayıf olduğu bölgelerde kırık-çıkıkçı olarak adlandırılan ve konuyla ilgili hiçbir profesyonel eğitimi ve bilgisi bulunmayan kişiler bu kırıkların kalıcı sakatlık ve deformite ile sonuçlanmasında rol sahibidir.

Dirsek deformitesi olan bazı hastalarda, değişken seviyelerde kol hareket kısıtlılığı da bulunur. Dirsek deformitesi ile başvuran hastalar başlıca estetik problemler, hareket kısıtlılığı, ağrı, ulnar sinir sıkışmasıyla ilgili şikayetlerden yakınırlar.

Öte taraftan cerrahların fikir birliğinde bulunduğu konu ise klasik yöntemle yapılan deformite cerrahisinin çok zor bir ameliyat olduğu ve deformitenin tam düzelememesi, varsa eşlik eden hareket kısıtlılıkların birlikte çözülememesi ve ameliyat öncesinde olmayan yeni hareket kısıtlılıklarına gebe olması gibi riskler barındırdığıdır. 

Son yıllarda 3 boyutlu yazıcılar ve bunlarla ilgili teknolojilerde ortaya çıkan gelişmeler sayesinde hastaya özel üretim osteotomi kılavuzlarının kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve birçok ortopedik sorunun çözümünde kendine yer bulmaktadır.

Hastaya özel üretilmiş kılavuzlarla düzeltici ameliyatların klasik cerrahi planlama ve klasik osteotomi teknikleriyle yapılan ameliyatlara göre birçok teorik avantajı olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar arasında farklı osteotomilerin doğuracağı sonuçları bilgisayar ortamında görerek analiz etmek, istenilen osteotomi planının 3 boyutlu yazıcıdan elde edilen osteotomi kılavuzları yardımıyla gerçek ameliyatta da mükemmel hassasiyette elde edebilmek başlıcalarıdır. 

Dirsek deformite cerrahi tedavisinde üç boyutlu bilgisayar destekli planlama ile kişiye özel tasarlanarak üretilen kesi bloklarının kullanımı, öngörülebilir ve iyi sonuçlar sağlar.

Evet, 3 boyutlu teknoloji desteğiyle, yanlış̧ kaynamış̧ kemik düzeltilebilir.

Standart cerrahi yöntemle riskli ameliyatlar olarak görülen yanlış̧ kaynama ameliyatları, 3 boyutlu teknolojik devrim sayesinde güvenli ve sonuçları ön görülebilir hale gelir. Uyguladığımız bu yöntemle hastalarımız kısa sürede iyileşerek, hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan sağlıklı kola sahip olurlar.

Ameliyatın zorluğu kırığın türü, ameliyat planı ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Yanlış kaynama nedeniyle çevre dokular, damarlar ve sinirler hasar görmüşse operasyon biraz daha zordur.

Ancak, 3d teknoloji desteğiyle ameliyat ile yanlış kaynamayı çok net tespit edebildiğimiz için uzun bir iyileşme süreci olmaksızın, hastalarımız hem estetik hem de fonksiyonel olarak sağlıklı bir kola kavuşur.

Dirsek üstü kırıklara bağlı gelişen yanlış kaynamalar mutlaka ciddiye alınmalı. Dirsek eklemi, önemli damar ve sinir yapıların komşuluğundadır ve bu bölgede gelişen yanlış kaynama sinir hasarına ve dolaşım bozukluğuna neden olabilir.

Bu nedenle;

 • Dirsek ve çevresinde ciddi ağrı, 
 • Ellerde karıncalanma veya hissizlik, güçsüzlük,
 • Kolda sınırlı hareket olması durumunda  ameliyat mutlaka yapılmalıdır. 

Muayene aşamasında hastadan iyi öykü alınması, hastanın detaylı muayene edilmesi, radyolojik görüntülemeler sonucunda yanlış kaynamanın anatomik yapısı ve gelişimi tespit edilip, ameliyat planlamasının yapılması son derece kritiktir.

Dirsek ve ön kol kemiklerinin yanlış kaynaması standart cerrahi yöntemlerle son derece zor ve riskli olması nedeniyle kaçınılan bir ameliyattı. Ancak 3 boyutlu teknoloji sayesinde, dirsek yanlış kaynama gibi birçok iskelet deformitesi düzeltilebilir. Ameliyat öncesi, bilgisayarda yapılmış olan hastaya özel plan ile ameliyat kolay, hızlı ve hata payı minimum şekilde gerçekleşir. Kısalmış ameliyat süresi cerrahi kanama ve enfeksiyon riskini azaltması açısından önemli bir parametredir.

Ameliyat, genel anestezi altında yapılır. 3 saat kadar süren ameliyat sonrası hasta, kata alınır. Hastanın durumuna göre hastanede kalış süresi 1 gündür. Şehir dışı ya da yurtdışından gelen hastaların 5 gün İstanbul’da kalması yeterli olur.

İyileşme, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Ancak kaynama ile birlikte öncül iyileşmenin bir-iki ay içerisinde, tam iyileşmenin ise altı ay içerisinde gerçekleştiğini söylemek mümkün.

İyileşme, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Ancak kaynama ile birlikte öncül iyileşmenin bir-iki ay içerisinde, tam iyileşmenin ise altı ay içerisinde gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Ameliyatın ardından fizik tedavi gerekir. Zayıf olan kol kaslarının tekrardan güçlendirilmesi, tedavi sürecine olumlu katkı sağlar.

Fizik tedavinin hastanın durumuna göre minimum 2 ay devam etmesi uygun olacaktır.

Kol kırıklarının kaynama sürelerinde farklılık bulunur. Burada yaşın ise kesinlikle etkisi var. Öte yandan sigara içilmesi kaynamayı olumsuz etkileyen ve hatta imkansız kılabilecek bir etmendir. Bu nedenle bu ameliyatı olacak kişililerin sigara içmemesi ve içiyorsa mutlaka en azından kaynama süreci tamamlana kadar bırakması kritik öneme sahiptir.

Çocuklarda kaynama süresi 3-4 hafta içerişinde tamamlanırken, yaşlı insanlarda bu süre 3-4 aya kadar uzayabilir.

 • Ameliyatlı kolunuzu kullanacağınız ağır işlerden uzak durun. ⠀
 • Koltuktan ya da yataktan kalkarken ameliyatlı kolunuzda destek almayın.
 • Ameliyat sonrası 4-6 hafta arasında itme, çekme, kaldırma gibi güç̧ gerektiren eylemleri yapmaktan kaçının.
 • Evde yapılması gereken kol açma kapama egzersizlerini, doktorunuzun önerdiği sıklıkta ve süreyle mutlaka yapın. ⠀
 • Düşmeye karşı dikkatli olun.
 • İlk 1 ay boyunca her gece kol askını takın veya kol kalp seviyesinden yüksekte kalacak şekilde bir yastıkla alttan destekleyerek sırt üstü yatın.
 • Temaslı sporlardan ilk sene boyunca kaçının.
 • Kesi çevresinde şişlik olması normaldir. Kesi üzerine baskı yapmaması için bol kıyafetler giyin.
 • Ağrıyı azaltmak için reçete edilen ağrı kesicileri kullanın (bazı ağrı kesiciler kemik kaynamasını olumsuz etkileyebilir, doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciler dışında ağrı kesici kullanmayın), otururken ya da yatarken kolunuzun altına yastık koyun.